Preskočite na glavni sadržaj

Press Kit

  • Molimo Vas ispunite obavezna polja!

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA SPLIT

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

SREDIŠNJI URED

KLASA: UP/I-460-02/20-01/194

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

ZAGREB, 20. SVIBNJA 2020.

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je trgovačko društvo Lesnina H d.o.o. , matični broj 01829351, OIB 36998794856, adresa sjedišta: Zagreb, Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka.

Članak 2.

Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba vlastitih proizvoda i usluga te povećanje frekvencije i prometa u trgovačkom centru Lesnina Dugopolje, Split.

Članak 3.

Nagradna igra započinje 18.06.2020. s trajanjem do 20.06.2020.(uključivo), a odnosi se samo na trgovački centar Lesnina Dugopolje, Split.

Članak 4.

Fond nagradne igre sastoji se od jedne nagrade u vidu kupovnog bona Lesnine XXXL na iznos: 20.000,00kn. Navedena nagrada ne može se zamijeniti za novac.

Članak 5.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je obaviti kupovinu u trgovačkom centru Lesnina Dugopolje u razdoblju od 18.-20.06.2020. Ne postoji minimalni iznos kupovine kao uvjet u sudjelovanju u nagradnoj igri. Kupac je dužan sačuvati račun (prodajni ugovor) te ispuniti nagradni listić koji mu je uručen na blagajni. Nagradni listić ispunjen od strane kupca potrebno je ubaciti u kutiju za nagradno izvlačenje u centru Lesnina Dugopolje do kraja radnog dana 20.06.2020. do 19:00 sati kako bi ušao u nagradno izvlačenje.

Članak 6.

Ispravnost nagradne igre te samog izvlačenja nadgledati će komisija u sastavu :
1. Marko Sekulović, predsjednik komisije,
2. Miro Stojić , član komisije
3. Snježana Jerković, član komisije

Članak 7.

Javno izvlačenje nagrade obavit će se 23.06.2020. u prostorima trgovačkog centra Lesnina Dugopolje, Sv. Leopolda Mandića 2, 21204 Dugopolje , s početkom u 12 sati. U izvlačenje su uključeni svi popunjeni nagradni listići sukladno članku 5. ovih Pravila. Nagradna igra organizirat će se tako da se na javnom izvlačenju nagrade obavezno izvuče dobitnik te da se nagradni fond iz članka 4. pravovaljano dodijeli. Nagradnom izvlačenju prisustvovat će tročlana komisija iz članka 6. ovih Pravila. O izvlačenju bit će sastavljen zapisnik sukladno odredbi članka 12. Stavak 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Zapisnik mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. (4) Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Izvlačenje se provodi slučajnim odabirom.

Članak 8.

Nagradna igra može biti prekinuta samo u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 9.

Ime dobitnika nagradne igre bit će objavljeno na službenoj internetskoj stranici Lesnina H d.o.o. : https://pr.xxxlesnina.hr/ unutar tjedan dana od izvlačenja dobitnika, dakle do 01.07.2020. Dobitnik nagrade bit će posebno obaviješten pisanim putem u roku od 8 dana od nagradnog izvlačenja. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik nagrade pristaje javno objaviti osobno ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja.

Članak 10.

Predviđeni rok za preuzimanje nagrade od strane dobitnika je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku. U slučaju da dobitnik nagrade ne preuzme nagradu u za to predviđenom roku, priređivač će dobitnika ponovo pismeno obavijestiti o dobitku i odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koja iznosi 8 dana od primitka obavijesti. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu isti gubi pravo na nju, a priređivač će postupiti sukladno članku 15. stavak 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igri.

Članak 11.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora potpisati zapisnik o preuzimanju nagrade. U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane priređivača biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ,ovjerene kod javnog bilježnika, preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Preuzimanjem nagrade , odnosno potpisom zapisnika o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema sudioniku/dobitniku.

Članak 12.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika priređivača nagradne igre i njihove uže obitelji.

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre. U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14.

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda suglasnost, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Predsjednik uprave
Rajko Magdalenc

Lesnina XXXL newsletter

Želite li automatski primati naše medijske objave e-poštom? Prijavite se na našu press mailing listu!

Newsletter registracija

Primajte Lesnina XXXL priopćenja za medije e-poštom.


Da bi izbjegli automatizirane spam poruke, molimo odgovorite na sljedeće pitanje.


* Tražena polja moraju biti ispunjena.