Preskočite na glavni sadržaj

Press Kit

  • Molimo Vas ispunite obavezna polja!

PRAVILA INSTAGRAM NAGRADNOG NATJEČAJA „Fotelja mog mališana“

Članak 1.

Ovim se Pravilima uređuje postupak i uvjeti sudjelovanja u Facebook nagradnom natječaju “Fotelja mog mališana” (u nastavku: Facebook natječaj) koji, temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10), organizira Lesnina H d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka, OIB 36998794856: (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima.

Članak 2.

Nagradni natječaj provodi se od petka 27.11.2020. od 10:00 h do utorka 1.12.2020. do 23:59 s nagradnim zadatkom na Facebook profilu Lesnina XXXL.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Facebook  natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici odnosno natjecatelji).

Članak 4.

Osoba iz članka 3. ovih Pravila koja želi sudjelovati na Facebook natječaju mora, u periodu trajanja natječaja, objaviti najkreativniji odgovor na zadanu temu.

 

Članak 5.

Dobitnike Facebook natječaja birat će stručni žiri od tri člana i to s obzirom na najkreativniji odgovor  na svaku zadanu temu (ukupno jedan pobjednik).

Po odabiru dobitnog odgovora, Organizator će u komentaru svoje nagradne objave proglasiti dobitnika najkasnije 24 sata nakon završetka Nagradnog natječaja te će se istom dobitniku javiti direktnom porukom u njegov Facebook inbox kako bi ga dodatno obavijestio o dobitku nagrade i zatražio podatke za dostavu nagrade.

Dobitnik je sukladno zaprimljenim uputama u svrhu dostave nagrade dužan Organizatoru unutar 15 dana od dobivanja poruke dostaviti osobne podatke (ime, prezime i adresa stanovanja i adresa dostave i kontakt telefonski broj).

Organizator je dužan dobitniku dostaviti nagradu na adresu dostave ili dogovoriti preuzimanje nagrade u dogovorenom prodajnom centru Lesnine XXXL.

Ukoliko se pošiljka vrati Organizatoru kao nepreuzeta, Organizator nije dužan slati ju ponovno.

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

  1. Sudionik krši ova Pravila ili
  2. Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pruža Facebook Ireland ltd.

Članak 7.

Dostavljene osobne podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, telefonski broj) Organizator koristi samo u svrhu dostave nagrade na adresu dobitnika te ih čuva za vrijeme trajanja natječaja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 3 mjeseca) nakon proglašenja dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano uz provedeni Facebook natječaj.

Članak 8.

Organizator kao niti pravne osobe koje u ime i za račun Organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Facebook natječaja ne preuzimaju odgovornost za:

– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Facebook natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,

– neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Facebook natječaju, (ne) funkcioniranje Facebook stranice, posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,

– (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Facebook natječaju.

Članak 9.

Svako postupanje Lesnine H d.o.o. s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Organizatora.

Svaki sudionik ima pravo od Organizatora (Voditelja obrade) zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

Također, svaki sudionik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

Sva pitanja vezana za zaštitu podataka i ostvarenje svojih prava, Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu marketing@xxxlesnina.hr

Članak 10.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Facebook natječaju.

Facebook natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

O svim promjenama Organizator će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/LesninaHrvatska).

Članak 11.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Facebook natječaju.

Članak 12.

Ova Pravila primjenjuju se od dana objave Facebook natječaja na Facebook stranici Organizatora.

Lesnina XXXL newsletter

Želite li automatski primati naše medijske objave e-poštom? Prijavite se na našu press mailing listu!

Newsletter registracija

Primajte Lesnina XXXL priopćenja za medije e-poštom.


Da bi izbjegli automatizirane spam poruke, molimo odgovorite na sljedeće pitanje.


* Tražena polja moraju biti ispunjena.