Preskočite na glavni sadržaj

Press Kit

  • Molimo Vas ispunite obavezna polja!

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA H d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

SREDIŠNJI URED

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/14

URBORJ: 513-07-21-01-21-2

 

Zagreb, 22. siječnja 2021.

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je trgovačko društvo Lesnina H d.o.o. , matični broj 01829351, OIB 36998794856, adresa sjedišta:  Zagreb, Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka.

Članak 2.

Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba vlastitih proizvoda i usluga te povećanje frekvencije i prometa u  trgovačkom centru Lesnina Zagreb West, Ulica Dušana Vukotića 7, 10090 Zagreb.

Članak 3.

Nagradna igra započinje  19.02.2021. s trajanjem do 22.02.2021(uključivo), a odnosi se  samo na trgovački centar Lesnina Zagreb West.

Članak 4.

Fond nagradne igre sastoji se od jedne nagrade u vidu kupovnog bona Lesnine XXXL na iznos: 20.000,00kn. Navedena nagrada ne može se zamijeniti za novac.

Članak 5.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je obaviti kupovinu u trgovačkom centru Lesnina Zagreb West u razdoblju od 19.-22.02.2021. Ne postoji minimalni iznos kupovine kao uvjet u sudjelovanju u nagradnoj igri. Kupac  je dužan sačuvati račun (prodajni ugovor)  te ispuniti nagradni listić  koji mu je uručen na blagajni. Nagradni listić  ispunjen od strane kupca potrebno je ubaciti u kutiju za nagradno izvlačenje u centru Lesnina Zagreb West do kraja radnog dana 22.02.2021. do 20:00h kako bi ušao u nagradno izvlačenje.

Članak 6.

Ispravnost nagradne igre te samog izvlačenja nadgledati će komisija u sastavu :

  1. Petra Bizjak, predsjednica komisije,
  2. Ksenija Šmuc, član komisije,       
  3. Nives Božić, član komisije.

Članak 7.

Javno izvlačenje nagrade  obaviti će se  23.02.2021. u prostorima trgovačkog centra Lesnina Zagreb West, Ulica Dušana Vukotića 7, 10090 Zagreb, s početkom u  12 sati. U izvlačenje su uključeni svi popunjeni nagradni listići sukladno članku 5. ovih Pravila. Nagradna igra organizirat će se tako da se na javnom izvlačenju nagrade obavezno izvuče dobitnik te da se nagradni fond iz članka 4.  pravovaljano  dodijeli.  Nagradnom izvlačenju prisustvovat će tročlana komisija iz članka 6. ovih Pravila. O izvlačenju bit će sastavljen zapisnik sukladno odredbi  članka 12. Stavak 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Zapisnik mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. (4) Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Izvlačenje se provodi slučajnim odabirom.

Članak 8.

Nagradna igra može biti prekinuta samo u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 9.

Ime dobitnika nagradne igre bit će objavljeno na službenoj internetskoj stranici Lesnina H d.o.o. : https://pr.xxxlesnina.hr/ unutar tjedan dana od izvlačenja dobitnika, dakle do 03.03.2021.

Lesnina XXXL newsletter

Želite li automatski primati naše medijske objave e-poštom? Prijavite se na našu press mailing listu!

Newsletter registracija

Primajte Lesnina XXXL priopćenja za medije e-poštom.


Da bi izbjegli automatizirane spam poruke, molimo odgovorite na sljedeće pitanje.


* Tražena polja moraju biti ispunjena.