Preskočite na glavni sadržaj

Press Kit

  • Molimo Vas ispunite obavezna polja!

PRAVILA INSTAGRAM NAGRADNOG NATJEČAJA „DRVENE KOCKICE“

Članak 1.

Ovim se Pravilima uređuje postupak i uvjeti sudjelovanja u Instagram nagradnom natječaju “Drvene kockice” (u nastavku: Instagram natječaj) koji, temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10), organizira Lesnina H d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka, OIB 36998794856: (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost za sve sudionike odnosno natjecatelje te pružiti jednake mogućnosti za osvajanje nagrada, sve navedeno nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim Pravilima. Za sadržaj nagradnog natječaja odgovoran je isključivo organizator. Meta (društvena mreža Instagram) ni na koji način nije povezana s ovim naagradnim natječajem.

Članak 2.

Nagradni natječaj provodi se od četvrtka, 28.4.2022. od 12:00 h do ponedjeljka, 2.5.2022. do 23:59 s nagradnim zadatkom na Instagram profilu Lesnina XXXL –  lesnina_inspiracija.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Instagram natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici odnosno natjecatelji).

Članak 4.

Osoba iz članka 3. ovih Pravila koja želi sudjelovati na Instagram natječaju mora, u vremenu trajanja natječaja, objaviti najkreativniji odgovor na zadanu temu ispod Nagradnog natječaja i napraviti sljedeće:

  1. Zadatak je jednostavan – u komentaru ispod objave napiši zašto su ove drvene kockice idealne za tvoje dijete.

Članak 5.

Dobitnike Instagram natječaja birat će stručni žiri od tri člana i to s obzirom na najkreativniji odgovor  na zadanu temu (ukupno jedan (1) pobjednik).

Dobitnik osvaja drvene kockice.

Po odabiru dobitnog odgovora, Organizator će u komentaru objave proglasiti dobitnika najkasnije 24 sata nakon završetka Nagradnog natječaja te će se istom dobitniku javiti direktnom porukom u njegov Instagram inbox kako bi ga dodatno obavijestio o dobitku nagrade.

Dobitnik je sukladno zaprimljenim uputama u svrhu zaprimanja nagrade dužan Organizatoru unutar 15 dana od dobivanja poruke dostaviti osobne podatke (ime, prezime i adresa stanovanja i adresa dostave i kontakt telefonski broj).

Organizator je dužan dobitniku poslati nagradu na adresu 15 dana od proglašenja dobitnika.

Ako se pošiljka vrati Organizatoru kao nepreuzeta, Organizator nije dužan slati ju ponovno.

Članak 6.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ako:

  1. Sudionik krši ova Pravila ili
  2. Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pruža Instagram.

Članak 7.

Dostavljene osobne podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, telefonski broj) Organizator koristi samo u svrhu dostave nagrade na adresu dobitnika te ih čuva za vrijeme trajanja natječaja i kroz kraće razdoblje (maksimalno 3 mjeseca) nakon proglašenja dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano uz provedeni Instagram natječaj.

Članak 8.

Organizator kao niti pravne osobe koje u ime i za račun Organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Instagram natječaja ne preuzimaju odgovornost za:

– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Instagram natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,

– neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u Instagram natječaju, (ne) funkcioniranje Instagram stranice, posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,

– (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Instagram natječaju.

Članak 9.

Svako postupanje Lesnine H d.o.o. s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Organizatora.

Svaki sudionik ima pravo od Organizatora (Voditelja obrade) zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

Također, svaki sudionik ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

Sva pitanja vezana za zaštitu podataka i ostvarenje svojih prava, Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu marketing@xxxlesnina.hr

Članak 10.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Instagram natječaju.

Instagram natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

O svim promjenama Organizator će obavijestiti sudionike odnosno natjecatelje putem službene Instagram stranice Organizatora (https://www.instagram.com/lesnina_inspiracija).

Članak 11.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Instagram natječaju.

Članak 12.

Ova Pravila primjenjuju se od dana objave Instagram natječaja na Instagram stranici Organizatora.

Lesnina XXXL newsletter

Želite li automatski primati naše medijske objave e-poštom? Prijavite se na našu press mailing listu!

Newsletter registracija

Primajte Lesnina XXXL priopćenja za medije e-poštom.


Da bi izbjegli automatizirane spam poruke, molimo odgovorite na sljedeće pitanje.


* Tražena polja moraju biti ispunjena.