logo
hamburger
search-iconsearch-button

Press kit

close
Trenutačno nema ništa u vašem press kitu
Klikom na "Preuzmi sve" pristajete na naša i .

Glasnogovornik

Rajko Magdalenc
Slavonska avenija 106
10373 Ivanja Reka
E: [email protected]
Kontakt

Obavijest o zaštiti podataka

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako LESNINA H d.o.o. (dalje u tekstu: "LESNINA") obrađuje vaše osobne podatke. LESNINA je usmjerena na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 
Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.
LESNINA H d.o.o., Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka (Zagreb) je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.
Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati putem e-maila: [email protected] ili na adresu Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka (Zagreb).
I. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 
Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: [email protected] ili na adresu Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka (Zagreb). Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 
Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrirate za program vjernosti LESNINA XXXL CARD, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.). 
Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem video nadzora).  
II. Kategorije osobnih podataka
Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga.
Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, spol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na LESNINA web stranicama, prilikom plaćanja u LESNINA dućanima ili na LESNINA web stranici, ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu povijest kupnje LESNINA proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili obrazaca u našim poslovnicama.
Kada podatke prikupljamo putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima kako bismo osigurali osobnu sigurnost vas i LESNINA suradnika, zaštitili vašu i imovinu LESNINE te kako bismo povećali sigurnost naših IT sustava.
III. Vaša prava
Vaša prava su sljedeća:
Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.
Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte LESNINU na e-mail: [email protected] ili na adresu Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka (Zagreb).
Ako niste zadovoljni kako obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 
IV. Čuvanje osobnih podataka
Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 
Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. 
Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što LESNINA razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. LESNINA će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon, odnosno propis koji obvezuje LESNINU na čuvanje podataka. 
Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.
U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. 
Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. LESNINA će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon, odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.
V. Primatelji osobnih podataka
Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun LESNINE. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.
U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za LESNINU mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.
VI. Program vjernosti
LESNINA XXXL CARD LESNINA XXXL CARD izdaje LESNINA H d.o.o. i ista je vlasništvo tvrtke. Korisnik može otkazati korištenje kartice u bilo kojem trenutku i to pisanim putem na e-mail: [email protected] ili upućivanjem dopisa na adresu Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka (Zagreb). Istekom roka od 40 dana prestaju sve pogodnosti korisnika kartice. LESNINA XXXL CARD ne obavezuje korisnika na kupnju. Korisnik može postati isključivo punoljetna fizička osoba.
Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem članstva u programu vjernosti LESNINA XXXL CARD, a sve u svrhu ostvarenja pogodnosti koje pruža LESNINA XXXL CARD. 
Kako bismo vas informirali o pogodnostima programa vjernosti LESNINA XXXL CARD, slat ćemo vam obavijesti o pogodnostima koje ostvarujete kao član programa vjernosti LESNINA XXXL CARD putem newslettera i/ili sms poruka i/ili aplikacije Viber i/ili pisma. Naše članove ćemo obavještavati o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i drugim aktualnim pogodnostima koje mogu ostvariti kao članovi programa vjernosti LESNINA XXXL CARD.
Više o programu vjernosti LESNINA XXXL CARD možete pročitati u obavijestima koje su navedene pri registraciji u program vjernosti LESNINA XXXL CARD.
VII. Moj račun
(1) Obrada podataka vezana uz registraciju i korištenje “Mog računa”
1. Opis i opseg obrade podataka
Korisnici se mogu registrirati na “Moj račun” i koristiti razne usluge, a posebice pojednostavljeno kupovanje, dohvaćanje povijesti narudžbi, stvaranje individualnog popisa omiljenih proizvoda, primanje kupona, sudjelovanje u nagradnim igrama i korisničkim anketama te podnošenje zahtjeva Korisničkoj podršci. Vezano uz registraciju i korištenje “Mog računa” obrađujemo sljedeće podatke:
  • Podatke koje prikupljamo kada se Vi registrirate na “Moj račun” (adresu elektroničke pošte, lozinku, datum registracije)
  • Podatke koje obrađujemo radi potvrde Vaše registracije (IP adresa, vrijeme registracije "Mog računa” te potvrda adrese elektroničke pošte, klik na poveznicu za potvrđivanje u poruci elektroničke pošte za potvrđivanje)
  • Podatke koje Vi pohranite u Vašem Korisničkom računu (ime, titula, željene adrese za slanje računa i dostavu, način plaćanja i Lesnina XXXL podružnica)
  • Podaci o Vašim trenutnim i prošlim narudžbama (ime, titula, kupljeni proizvodi, cijena, način plaćanja, vrijeme narudžbe, status narudžbe, adresa za slanje računa, iskorišteni kuponi)
  • Proizvodi koje ste dodali na popis omiljenih proizvoda
  • Podatke o kuponima koje ste primili i iskoristili
  • Podatke koje prikupljamo u anketama (informacije o Vašoj stambenoj situaciji (npr. kuća ili stan), Vašim sobama, Vašem stilu opremanja, broju osoba u Vašem kućanstvu, planiranim promjenama prebivališta/boravišta, ime, rod, datum rođenja, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte, odgovori na naša pitanja o Vašem Korisničkom zadovoljstvu)
  • Podatke koje pružite u Vašim upitima Korisničkoj podršci (ime, sadržaj zahtjeva)
Kada se registrirate na “Moj račun”, mi provjeravamo našu bazu podataka kako bismo ustanovili jeste li se već registrirali za program vjernosti s istom adresom elektroničke pošte. Ako ste već član programa vjernosti, popunit ćemo Vaše osnovne podatke (ime, titula, adresa, broj telefona, datum rođenja) u “Mom računu” s podacima koje smo od Vas već prikupili te ćemo ih samo jednom pohraniti u našu bazu podataka, a uključivo i Vaše korisničko ponašanje koje obrađujemo kako bismo personalizirali usluge programa vjernosti i “Moj račun”, kao i druge podatke koje obrađujemo u vezi s korištenjem programa vjernosti (npr. Vaše bodove, razine bonusa, informacije o Vašoj djeci, ako ste pružili takve podatke). Možete prigovoriti na zajedničku pohranu Vaših osobnih podataka u našoj korisničkoj bazi podataka i na popunjavanje Vaših osnovnih podataka u sklopu registracije na “Moj račun” i to na način da promijenite Vaše osnovne podatke u “Mom računu” ili da za “Moj račun” koristite adresu elektroničke pošte koja je različita od adrese elektroničke pošte za program vjernosti.
2. Pravna osnova za obradu podataka
Pravna osnova za obradu podataka u vezi s uslugama “Mog računa” je članak 6., stavak 1., točka (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora).
Pravna osnova za obradu podataka u vezi s usporedbom Vaše adrese elektroničke pošte je članak 6., stavak 1., točka (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora). Primjenjivi ugovori su korisnički ugovor za program vjernosti i “Moj račun”.Pravna osnova za zajedničku pohranu Vaših podataka u našu korisničku bazu podataka i vezano popunjavanje Vaših osnovnih podataka je naš legitimni interes (članak 6., stavak 1., točka (f) GDPR-a) vezan uz IT sigurnost i točnost podataka, kao i mogućnost pružiti Vam uniformirane usluge. Mi stoga pohranjujemo Vaše podatke samo jednom u našu bazu podataka te pomoću Vaših aktualnih i točnih podataka u našoj korisničkoj bazi podataka možemo Vam omogućiti jednostavan proces prijave na “Moj račun”.
3. Svrha obrade podataka
Obrađujemo podatke kako bismo korisnicima pružili usluge vezane uz Korisnički račun.
4. Razdoblje pohrane
Obrađujemo podatke onoliko dugo koliko postoji korisnički ugovor za Korisnički račun. Povrh toga, pohranjujemo ove podatke isključivo radi udovoljavanja pravnim obvezama ili ako je isto potrebno radi uspostave, izvršenja ili obrane od pravnog zahtjeva.
(2) Obrada podataka vezana uz individualizaciju usluga za korisnike “Mog računa”
1. Opis i opseg obrade podataka
Naša je želja da usluge za korisnike koji su se registrirali na “Moj račun” odgovaraju njihovim interesima. Stoga obrađujemo Vaše podatke vezane uz registraciju i korištenje “Mog računa” u kombinaciji s Vašim ostalim korisničkim ponašanjem (posebice podacima vezanim uz korištenje newslettera putem elektroničke pošte, anketama, iskorištenim kuponima i kolačićima). Na Vaš zahtjev možemo Vam dodijeliti ove podatke (npr. ponašanje tijekom prijave u “Moj račun”) kako bismo bili u mogućnosti personalizirati prema Vašim interesima newsletter, preporuke za proizvode koje Vam prikazujemo na našoj Internet stranici te kupone.
2. Pravna osnova za obradu podatka
Pravna osnova za individualizaciju newslettera, preporuke za proizvode na Internet stranici i kupone je Vaša privola (članak 6., stavak 1., točka (a) GDPR-a) koju prikupljamo odvojeno. Možete povući Vašu privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.
3. Svrha obrade podataka
Obrađujemo podatke kako bismo individualizirali usluge (newsletteri, preporuke za proizvode na Internet stranici te kuponi) za korisnika.
4. Razdoblje pohrane
Obrađujemo podatke onoliko dugo koliko postoji korisnički ugovor za Korisnički račun, a korisnik nije povukao svoju privolu. Povrh toga, pohranjujemo ove podatke isključivo radi udovoljavanja pravnim obvezama ili ako je isto potrebno radi uspostave, izvršenja ili obrane od pravnog zahtjeva.
VIII. Korištenje kolačića
Kolačiće i slične tehnologije, kao što su pikseli, web oznake ili web pratilice („Cookies“) koristimo kako bismo unaprijedili našu ponudu i poboljšali korisničko iskustvo. Kolačići su male tekstualne datoteke koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše web stranice.
Većina kolačića koje koristimo su tzv. privremeni kolačići („Session Cookies“) koji se automatski brišu s vašeg računala po završetku sesije preglednika. Privremene kolačiće koristimo kako bismo vam primjerice omogućili korištenje funkcije košarice na više stranica. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići („Persistent Cookies“). Trajni kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje vašeg preglednika prilikom sljedećeg posjeta tako da ne morate ponavljati vaše preferirane unose i postavke. Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima i učinimo ju efikasnijom i sigurnijom.
Kolačiće koje koristimo možete pronaći u našim postavkama kolačića. U postavkama možete pronaći informacije o ponuđačima kolačića, svrhama kolačića, obrađenim kategorijama podataka, pravnim osnovama za obradu podataka u pogledu kolačića, trajanju pohrane i mjestima na kojima se obrađuju podaci.
VIII. A. Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC
LESNINA koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja. 
Ova se pravila ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti u koja nisu uključena ova pravila, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka LESNINA je dužna obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.
Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije. 
Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev korisnika.
Google prikuplja podatke i kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje (primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja). 
U slučaju da upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.
Podaci o vašim aktivnostima
Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:
– pojmove koje tražite,
– videozapise koje gledate,
– prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima,
– podaci o glasovnoj i audioaktivnosti prilikom upotrebe audioznačajki,
– aktivnosti kupnje,
– osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj,
– aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge,
– povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.
Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.
Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.
Podaci o lokaciji
Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate usluge kao što su upute za vožnju do odredišta na kojem ćete provesti vikend ili raspored kino-projekcija u blizini. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:
– GPS-a,
– IP adresa,
– podataka senzora na uređaju,
– podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.
U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora. Primjerice, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google-ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime. 
Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima naših poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.
Nadalje, Google može prikupljati i upotrebljavati nekoliko vrsta podataka o lokaciji – ovisno o proizvodima i značajkama koje vi kao korisnik upotrebljavate.
Implicitni podaci o lokaciji podaci su koji ne govore točno gdje se nalazi vaš uređaj, ali na temelju njih voditelj obrade, koristeći Google uslugu, može zaključiti zanima li se korisnik za neko mjesto ili se na njemu nalazi. 
Kada upotrebljavate ili stupite u interakciju s Google-ovim proizvodom, vaš uređaj Google-u šalje eksplicitne podatke o lokaciji kako bi omogućio pružanje usluge. 
Eksplicitni podaci o lokaciji sadrže podatke o mjestu gdje se nalazite vi ili vaš uređaj, na temelju senzora uređaja, GPS-a ili Wi-Fi-ja.
LESNINA kao korisnik Google usluga koristi vašu IP adresu koja se šalje kao uobičajeni dio podataka o internetskom prometu. Svakom uređaju povezanom s internetom dodjeljuje se broj poznat kao adresa internetskog protokola (IP). Ti se brojevi obično dodjeljuju po zemljopisnim područjima. IP adresa često se može upotrebljavati za identifikaciju zemljopisnog područja s kojeg se uređaj povezuje s internetom, kao i za pružanje odgovarajućeg jezika za upite za pretraživanje. 
Neki proizvodi, primjerice detaljna navigacija u Google kartama za mobilne uređaje, zahtijevaju preciznije podatke o lokaciji. Za te proizvode uglavnom trebate odabrati hoćete li uključiti usluge uređaja temeljene na lokaciji, a to su usluge koje upotrebljavaju podatke kao što su GPS signali, senzori uređaja, Wi-Fi pristupne točke i ID-evi baznih stanica koji se mogu upotrijebiti za izračunavanje ili procjenu precizne lokacije. U bilo kojem trenutku možete isključiti usluge uređaja temeljene na lokaciji.
Što je Povijest lokacija?
Povijest lokacija postavka je na razini Google računa koja sprema lokacije koje posjećujete dok sa sobom nosite bilo koji uređaj na kojemu ste prijavljeni računom kako bi vam se pružile prilagođene karte, preporuke na temelju mjesta koja ste posjetili, pomoć npr. pri pronalaženju telefona, informacije o prometu u stvarnom vremenu dok putujete na posao i još mnogo toga. 
Povijest lokacija za vaš Google račun isključena je prema zadanim postavkama. Morate odobriti uključivanje Povijesti lokacija za svoj Google račun i to u bilo kojem trenutku možete onemogućiti u kontrolama aktivnosti na svom Google računu. Uvijek možete pregledati svoje postavke kako biste utvrdili jeste li omogućili Povijest lokacija. 
Možete odrediti što se sprema u vašu Povijest lokacija i u bilo kojem trenutku izbrisati cijelu ili dio svoje povijesti putem vremenske trake.
Povijest lokacija uključuje podatke o lokaciji koje Google primi od Izvješćivanja o lokaciji, što je postavka na razini uređaja koja vašem uređaju omogućuje slanje podataka o lokaciji natrag Google-u za upotrebu u Povijesti lokacija.
Ako imate više uređaja na kojima ste prijavljeni Google računom, možete prijaviti lokaciju s određenih ili svih uređaja. Ako ne želite da određeni mobilni uređaji na kojima ste prijavljeni pridonose Povijesti lokacija, možete ih onemogućiti putem postavki o Izvješćivanju o lokaciji na svom uređaju. 
Povijest lokacija pomaže LESNINI kao voditelju obrade pružiti prilagođenije značajke na svojim proizvodima i uslugama. 
Povijest lokacija može se upotrebljavati za određivanje oglasa koji će vam se prikazivati i za mjerenje učinkovitosti oglašavanja. Na primjer, kako bi oglasi bili relevantniji, ako ste omogućili Povijest lokacija i redovno posjećujete Lesninu, kasnije ćete možda vidjeti oglas vezan uz proizvode nas kao voditelja obrade prilikom gledanja videozapisa na YouTubeu.
Google nam također pruža mogućnost da upotrebljavamo Povijest lokacija u anonimnom i skupnom obliku kako bi našim oglašivačima pomogao mjeriti koliko često online oglasna kampanja pomaže privući promet u fizičke trgovine ili entitete ili kako ista pomaže u poboljšanju naše usluge.
Vašu Povijest lokacija i druge podatke za identifikaciju ne dijelimo s oglašivačima.
Kako upravljati Povijesti lokacija?
Svoju Povijest lokacija možete pregledati i upravljati njome putem značajke vremenske trake u Google kartama, koja je dostupna korisnicima mobilnih uređaja i stolnih računala. Korisnici vremenske trake mogu uređivati određene unose u Povijesti lokacija, izbrisati podatke vremenskog raspona ili izbrisati sve svoje unose u Povijesti lokacija. Povijest lokacija možete pauzirati u bilo kojem trenutku. Ova postavka ne utječe na ostale usluge lokacije na vašem uređaju, kao što su Google-ove usluge lokacije i Pronađi moj uređaj. 
Neki podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio vaše aktivnosti na druge usluge, kao što su Pretraživanje i Karte. Ta radnja primjenjuje se na sve uređaje povezane s vašim Google računom, a koji su prethodno Google izvještavali o lokaciji.
Podaci dobiveni korištenjem analitičkih uslugaInternetska stranica www.xxxlesnina.hr koristi Google Analytics, uslugu analize korištenja internetske stranice, kojom upravlja Google LLC. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke, koji se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju analizu vašeg korištenja ove internetske stranice. Informacije o vašem korištenju ove internetske stranice, koje se generiraju pomoću kolačića, šalju se na Google poslužitelja u USA i tamo se pohranjuju. Za ovu internetsku stranicu aktivirano je anonimiziranje IP adrese. 
Dakle, Google skraćeno obrađuje vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili drugih država potpisnica sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima šalje se puna IP adresa na Google poslužitelja u USA i tamo se skraćuje. 
Google po našem nalogu koristi spomenute informacije radi analiziranja vašeg korištenja internetske stranice, sastavljanja izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te pružanja ostalih usluga koje su povezane s korištenjem internetske stranice i interneta.
IP adresa koja je prenesena s vašeg preglednika u okviru usluge Google Analytics ne povezuje se s ostalim podacima Googlea. Osim toga, možete spriječiti prosljeđivanje podataka, koji se generiraju pomoću kolačića, a koji se odnose na vaše korištenje internetske stranice (uključujući Vašu IP adresu) Googleu te obradu tih podataka od strane Google-a. 
U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke?
Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite. Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe. Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analytics-a mogu povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web-lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja.
Prikupljene podatke, kao što je e-mail, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.
U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima, Google se služi i algoritmima. Primjerice, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Primjerice, ako na YouTubeu gledate videozapise gitarista, možda će vam se na nekoj web-lokaciji, koja upotrebljava Google oglasne proizvode, prikazati oglas za kupnju gitare. Ovisno o postavkama računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.Ako drugi korisnici već imaju vašu e-adresu ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati e-poruku koju im pošaljete.
VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI
Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih upotrebljava.U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću:
1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti. 
2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Primjerice, usluge Fotografije i Disk osmišljene su kao pomoć pri upravljanju određenom vrstom sadržaja koji pohranjujete na Googleu.
3. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koji se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima. Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:a. Kontrole privatnostib. Kontrole aktivnostiMožete odrediti vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun. Na primjer, možete uključiti povijest lokacija ako želite dobivati predviđanja o prometu svaki dan kad idete na posao ili možete spremati povijest gledanja na YouTubeu kako biste dobivali bolje prijedloge videozapisa.c. Postavke oglasaUpravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Googleu te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.
4. Google vam omogućava da upravljate podacima koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.
5. Dijeljene preporuke putem Google-a.Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.
6. Informacije koje dijelite.Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.
7. Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.
8. Uslugu Google nadzorne ploče. Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.
Vaši osobni podaci
a. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.
Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka. Postavke YouTubea: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTubeu i povijest gledanja na YouTubeu.
b. Postavkama oglasa upravljajte na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.
Pomoću Postavki oglasa možete upravljati Google-ovim oglasima koji vam se prikazuju i isključiti Prilagodbu oglasa. Čak i ako isključite Prilagodbu oglasa, možda će vam se i dalje prikazivati oglasi na temelju čimbenika kao što su vaša opća lokacija izvedena iz vaše IP adrese, vrsta preglednika i vaši pojmovi za pretraživanje.Kolačićima mnogih tvrtki koji se koriste za online oglašavanje možete upravljati i pomoću alata za izbor potrošača razvijenih u sklopu samoregulacijskih programa u mnogim zemljama, primjerice putem američke stranice aboutads.info choices ili europske stranice Your Online Choices.
c. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka
Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.
d. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.
Da biste izbrisali svoje podatke, možete:
• izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga,
• potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost,
• izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani,
• izbrisati cijeli Google račun.
Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.
Postoje i drugi načini za upravljanje podacima koje Google prikuplja neovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Google račun, uključujući:
– Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena. Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.
– Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.
VIII.B. Podatke koje LESNINA prikuplja o vama korištenjem analitičkih usluga
a) Google Analytics
Google Analytics je usluga analize korištenja web stranice koju pruža tvrtka Alphabet Inc. Ta usluga služi prikupljanju i analiziranju podataka u kontekstu s web stranicom koja se koristi. Podaci, kao što su broj posjetitelja, trajanje posjeta, pojmovi za pretragu i izvori koje je korisnik koristio kako bi pristupio web stranici, uređaji koji su korišteni itd. su jako važni za optimizaciju i poboljšanja naše web stranice. Google Analytics se koristi za prikupljanje i analiziranje prometa na web stranici. Podaci se prikupljaju anonimno i šalju u Alphabet Inc. u SAD gdje se spremaju i obrađuju.Pravna osnova: Pravna osnova za obradu tehnički neophodnih kolačića: članak 6. stavak 1. točka (f) Uredbe GDPR; Pravna osnova za obradu tehničkih kolačića koji nisu nužni, po pribavljanju privole: članak 6. stavak 1. točka (a) Uredbe GDPRSvrha podataka: Google Analytics se koristi isključivo za analiziranje podataka o prometu na web stranici. Prikupljene informacije koriste se za optimizaciju i nadogradnju web stranice, sastavljanje odgovarajućih izvješća o prometu na web stranici i omogućavanje usluga u kontekstu s korištenjem web stranice.Rok čuvanja: Trajanje samih kolačića je 60 dana. Prikupljeni podaci se brišu nakon evidentiranja i obrade svih važnih informacija.
Opoziv i optout: Kolačiće možete trajno onemogućiti u postavkama internet preglednika, a prihvaćene kolačiće u bilo kojem trenutku deaktivirati. Postavkama praćenja možete upravljati pomoću alata. Prikupljanje podataka od strane Google Analytics možete blokirati pomoću alata kojeg je Google stavio na raspolaganje. Izvor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ostale informacije: Izjava o zaštiti podataka Google Analytics-a
@ https://policies.google.com/privacy?hl=hr
b) AdClear
Opt-Out First Party Tracking
Koristimo se uslugama tvrtke AdClear GmbH ("AdClear"), koje omogućuju prikupljanje statističkih podataka za praćenje kampanje, kako bismo optimizirali ponudu za naše kupce. U tu svrhu se koriste tzv. "kolačići" (tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu). Podaci se prikupljaju isključivo u anonimnom obliku. Osobni podaci se ne šalju na AdClear. Tvrtka AdClear GmbH posjeduje TÜV certifikat za zaštitu podataka u području sustava za praćenje kampanje. Kao posjetitelj internetske stranice imate i ubuduće pravo na opoziv pohranjivanja vaših (anonimizirano prikupljenih) osobnih podataka. Prikupljanje podataka za praćenje kampanje od strane tvrtke AdClear možete deaktivirati pomoću kolačića s nazivom „adclearoptout“, koji se postavlja na domenu www.xxxlesnina.hr. Opoziv vrijedi sve dok ne izbrišete kolačić. Kolačić je postavljen za navedenu domenu, po pregledniku i korisniku računala. Ako našu internetsku stranicu posjećujete s više računala ili preglednika, morate na svakom računalu i pregledniku zasebno opozvati prikupljanje podataka. Ovdje možete opozvati privolu za praćenja kampanje od strane tvrtke AdClear: //adc.xxxlutz.at/acv/A3101268/?setOptoutCookie
c) Mouseflow
Internetska stranica www.xxxlesnina.hr koristi Mouseflow, alat za analizu korištenja internetske stranice kojim upravlja Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dänemark. Obrada podataka služi svrsi analize ove internetske stranice i njenih posjetitelja. Podaci se prikupljaju i pohranjuju u online marketinške svrhe i za svrhe optimizacije. Iz dobivenih podataka mogu se kreirati korisnički profili pod pseudonimom. U spomenutom slučaju mogu se koristiti kolačići. S alatom za analizu korištenja internetske stranice Mouseflow nasumično se snimaju odabrani pojedinačni posjeti (samo s anonimiziranom IP adresom). Ovim alatom se analizira interakcija korisnika i internetske stranice (navigiranje mišem, klikovi) kako bismo na osnovu toga unaprijedili internetsku stranicu. Podaci koji su prikupljeni pomoću Webtrekk tehnologije ne koriste se za osobnu identifikaciju posjetitelja ove internetske stranice, a da ispitanik nije dao izričitu privolu i ne povezuju se s osobnim podacima preko nositelja pseudonima. Obrada se vrši na osnovi legitimnog interesa za izravnom komunikacijom s kupcem i oblikovanjem internetske stranice prema potrebi. Imate pravo u svakom trenutku opozvati obradu osobnih podataka koji se odnose na vas. Analizu možete deaktivirati na svim internetskim stranicama koje koriste uslugu Mouseflow. Za to otvorite sljedeći link: https://mouseflow.de/opt-out/ 
d) Visual Website Optimizer
LESNINA kao voditelj obrade podataka koristi alat za analizu Visual Website Optimizer. Prikupljene podatke obrađujemo isključivo u skladu s propisima njemačkog prava za zaštitu podataka te ih koristimo isključivo, kako bismo permanentno poboljšavali i optimizirali internetsku stranicu www.xxxlesnina.hr i naše ponude.Ako ne želite da Visual Website Optimizer pohranjuje podatke o vašem korištenju naše internetske stranice, možete opozvati korištenje. Visual Website Optimizer nudi za tu svrhu rješenje s kojim, pomoću jednog klika, dajete Opt-out izjavu i time možete spriječiti da Visual Website Optimizer ubuduće vrši analize. Korištenjem Opt-out linka, odnosno funkcije koja je ponuđena na ciljnoj stranici, postavlja se kolačić za isključenje alata za analizu Visual Website Optimizer. Ta Opt-Out izjava vrijedi sve dok ne izbrišete kolačić. Kolačić je postavljen za našu internetsku stranicu pod navedenom domenom, po pregledniku i računalu. U slučaju da našu internetsku stranicu koristite s više računala (npr. od doma ili s posla) ili s različitim preglednicima, preporučujemo da za svako računalo i preglednik postavite Opt-Out kolačić. Pohranjivanje Vaših anonimno prikupljenih korisničkih podataka možete za ubuduće opozvati u bilo kojem trenutku na internetskoj stranici https://vwo.com/opt-out – pritom je potrebno unijeti web adresu „www.xxxlesnina.hr” u predviđeno polje. VIII.C. Podatke koje o vama prikuplja voditelj obrade korištenjem programskih dodataka za društvene mreže
a) Facebook
Internetska stranica www.xxxlesnina.hr koristi tzv. programske dodatke za društvene mreže („Plugins“) za Facebook, kojima upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Programski dodaci su označeni s Facebook logotipom ili dodatkom „programski dodatak za društvenu mrežu Facebook“, odnosno „Facebook programski dodatak za društvenu mrežu“. Pregled Facebook programskih dodataka i njihov izgled možete pronaći na: //developers.facebook.com/docs/plugins . U slučaju da pristupite stranici našeg internetskog nastupa koja sadrži takav dodatak, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljima. Sadržaj programskih dodataka prenosi se s Facebook stranice izravno na vaš preglednik i postaje dio te stranice. Ovim povezivanjem Facebook dobiva informacije da ste preko vašeg preglednika pristupili stranici našeg internetskog nastupa, čak i ako nemate Facebook profil ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Ova informacija (uključujući Vašu IP adresu) prenosi se izravno s vašeg preglednika na Facebook poslužitelja u SAD i tamo se pohranjuje. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može posjet našoj internetskoj stranici neposredno dodijeliti vašem Facebook profilu. U slučaju da ste u interakciji s programskim dodacima, npr. ako ste pritisnuli gumb „Sviđa mi se" ili napisali komentar, ta informacija se također izravno prenosi na Facebook poslužitelja i tamo se pohranjuje. Osim navedenog, informacija se objavljuje na vašem Facebook profilu i prikazuje vašim Facebook prijateljima. Svrhu i opseg prikupljanja te daljnju obradu i korištenja podataka od strane Facebooka, kao i vaša prava u vezi s tim te mogućnosti postavki zaštite privatnosti možete pronaći u napomenama o zaštiti podataka Facebooka na: //www.facebook.com/policy.php.
Ako ne želite da Facebook prikupljene podatke o našem internetskom nastupu izravno dodijeli vašem Facebook profilu, prije posjeta našoj internetskoj stranici morate se odjaviti s Facebooka. Učitavanje Facebook programskih dodataka možete u potpunosti spriječiti pomoću dodataka za Vaš preglednik, npr. pomoću „Facebook Blocker“ (//webgraph.com/resources/facebookblocker/).
b) Google +1
Internetska stranica www.xxlesnina.hr koristi tzv. programske dodatke za društvene mreže („Plugins“) za Google+, kojima upravlja Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 
Programske dodatke možete prepoznati npr. na gumbima sa znakom „+1“ na bijeloj ili pozadini u boji. Pregled Google programskih dodataka i njihov izgled možete pronaći na: //developers.google.com/+/plugins . 
U slučaju pristupanja stranici našeg internetskog nastupa koja sadrži takav programski dodatak, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Google poslužiteljima. Sadržaj programskih dodataka Google prenosi izravno na vaš preglednik i postaje dio stranice. Ovim povezivanjem Google dobiva informacije da ste preko vašeg preglednika pristupili stranici našeg internetskog nastupa, čak i ako nemate Google+ profil ili trenutno niste prijavljeni na Google+. Ova informacija (uključujući Vašu IP adresu) prenosi se izravno s vašeg preglednika na Google poslužitelja u SAD i tamo se pohranjuje. Ako ste prijavljeni na Google+, Google može posjet našoj internetskoj stranici neposredno dodijeliti vašem Google+ profilu. U slučaju pak da ste u interakciji s programskim dodacima, npr. ako ste pritisnuli gumb „+1“, ta informacija se također izravno prenosi na Google poslužitelja i tamo se pohranjuje. Osim navedenog, informacija se objavljuje na vašem Google+ profilu i prikazuje Vašim kontaktima. Svrhu i opseg prikupljanja te daljnju obradu i korištenja podataka od strane Googlea, kao i vaša prava u vezi s tim te mogućnosti postavki zaštite privatnosti možete pronaći u napomenama o zaštiti podataka Google-a na https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
U slučaju da ne želite da Google prikupljene podatke o našem internetskom nastupu izravno dodijeli vašem Google+ profilu, prije posjeta našoj internetskoj stranici morate se odjaviti s Google+. Učitavanje Google programskih dodataka možete u potpunosti spriječiti pomoću dodataka za Vaš preglednik, npr. pomoću funkcije za blokiranje skripta „NoScript“ (//noscript.net/).
IX. Druge web stranice
Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje LESNINA prikuplja od svojih korisnika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.xxxlesnina.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. LESNINA nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.
X. Prijenos podataka u treće zemlje
Ako vaše osobne podatke šaljemo u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili zadužimo izvršitelja obrade u takvim zemljama (primjerice u USA), primjenjujemo zakonski propisane standarde i sigurnosne mjere. To postižemo npr. sporazumom tzv. standardnih ugovora EU-a. Za više informacija o sigurnosnim mjerama koje primjenjujemo, molimo kontaktirajte nas na način koji je opisan na vrhu ove stranice.
XI. Završne odredbe
Lesnina zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će ista biti objavljena na web stranici.
XII.
Distribucijska lista objava za medije
1. Opis i opseg obrade podataka
Na našoj PR stranici moguće je prijaviti se za distribucijsku listu objava  za medije kako biste redovito zaprimali Newsletter s aktualnim objavama za medije. Za potrebe distribucijske liste obrađuju se sljedeći podaci:
  • Podaci koje ste nam ostavili prilikom prijave za Newsletter: e-mail adresa, ime, tvrtka;
  • Podaci koje obrađujemo kao dokaz vaše suglasnosti: IP adresa, datum prijave za newsletter i potvrda e-mail adrese, klik na poveznicu za potvrdu u potvrdnoj e-poruci, sadržaj izjave o suglasnosti.
Prethodno navedene podatke prenosimo tvrtki Vivid Planet Software GmbH, Hopfgartenstrasse 10, 5302 Henndorf am Wallersee, Austrija, koja vam (u naše ime kao izvršitelja obrade) šalje objave za medije.
2. Pravni temelj obrade podataka
Pravni temelj za obradu vaših podataka je vaš pristanak (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR). Provjeravamo e-mail adresu navedenu prilikom registracije na distribucijsku listu objava za medije kao dio takozvanog double opt-in postupka pri kojem šaljemo potvrdnu e-poruku na navedenu e-mail adresu.
3. Svrha obrade podataka
Obrađujemo vaše podatke kako bismo vam slali objave za medije.
4. Trajanje pohrane podataka
Podaci će biti izbrisani čim više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. Stoga ćemo obrađivati ​​vaše podatke sve dok ne povučete svoj pristanak. Ako ste opozvali svoj pristanak, više vam nećemo slati Newslettere s objavama za medije te ćemo izbrisati vaše podatke u skladu sa zahtjevima GDPR-a i državnog zakona o zaštiti podataka. Osim toga, ove podatke pohranjujemo samo kako bismo ispunili sve zakonske obveze pohranjivanja ili zbog dokazivanja prava ili se obranili od pravnih zahtjeva.
5. Mogućnost prigovora i povlačenja pristanka
Svoj pristanak za buduća slanja možete opozvati u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu za odjavu pretplate na kraju svakog Newslettera za distribuciju objava za medije ili slanjem e-maila: [email protected] uz navođenje e-mail adrese na koju se Newsletter više ne smije slati.

Lesnina XXXL newsletter

Želite li automatski primati naše medijske objave e-poštom? Prijavite se na našu press mailing listu!
* Tražena polja moraju biti ispunjena.
Klikom na „Pretplati me na newsletter“ pristajete na redovito primanje newslettera od Lesnina H d.o.o. („Lesnina XXXL“) putem e-maila s aktulanim medijskim objavama. Privolu za newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku s primjenom od dana opoziva. Detalje o slanju newslettera i zaštiti podataka možete pronaći u Lesnina XXXL.
© 2024 Lesnina XXXL・Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka
logo